M +421 905 885 553 | E info@creativebubble.sk

Logo Big Point

01
03
02

Detaily

Návrh názvu a vytvorenie loga pre nezrealizovaný projekt nákupno-zábavného centra na okraji Bratislavy.

KLIENT:
nerelizovaný projekt

KATEGÓRIE REFERENCIE: