M +421 905 885 553 | E info@creativebubble.sk

Časopis Lekáreň

1
4
2
3
5

Detaily

Vytvorenie kompletného dizajnu a následné pravidelné zalamovanie časopisu Lekáreň a inzercií.

KLIENT:
Naturprodukt

KATEGÓRIE REFERENCIE: