M +421 905 885 553 | E info@creativebubble.sk

Tvorba loga a korporátnej identity

Dizajn, ktorý upúta

Logo a korporátna identita predstavuje tvár a osobnosť vašej značky. Vstupujete s ňou na trh a komunikujete so svojou cieľovou skupinou. Bez vlastnej identity značka na trhu nemôže z hľadiska úspešnosti dlhodobo fungovať. Propagačné materiály, ktorými sa prezentujete musia byť konzistentné, jednotné a jedinečné zároveň. Musia predstavovať identitu vašej značky, aby vyvolali u cieľovej skupiny jednak dôveru v kvalitu a životný štýl, ktorý predstavujete a následne túžbu Váš produkt alebo službu vyskúšať. V tom spočíva umenie vytvorenia dojmu stability, ale aj obľúbenosti vašej značky zároveň. Všetko sa začína tvorbou názvu, loga a claimu, ktoré sú stavebným kameňom vašej cielenej a premyslenej marketingovej komunikácie.

Ideálne riešenie

Ponúkame dizajnové balíčky, ktoré kombinujú rôzne fázy tohto procesu od loga, jeho aplikáciu na rôzne marketingové materiály, až po spracovanie kompletného dizajn manuálu.

Tieto logá a korporáty sme vytvorili: