M +421 905 885 553 | E info@creativebubble.sk

Marketing Einsteinova BC

01
02
2
5
3
4
1
5
4
3
04
08

Detaily

Kompletné zastrešenie marketingu developerského projektu business centra v Bratislave. Grafické a kreatívne práce zahŕňali vytvorenia loga, kompletného design manuálu, vytvorenie imidžovej prezentačnej brožúry, vytvorenie web stránky a vytvorenie grafiky na plot stavby.

KLIENT:
S IMMO

KATEGÓRIE REFERENCIE: