M +421 905 885 553 | E info@creativebubble.sk

Fruxi Garden

Jablko-v2
Jablko-Jahoda-v2
Pomaranc-v2
Multivitamin-v2
Jablko-v1
Jablko-Jahoda-v1
Pomaranc-v1
Multivitamin-v1

Detaily

Grafický dizajn etikety pre 100% šťavu v PET balení v objeme 1 l. Doplnenie produktovej rady s podmienkou dodržania doterajšieho vizuálneho štýlu.

KLIENT:
GAS Familia

KATEGÓRIE REFERENCIE: