M +421 905 885 553 | E info@creativebubble.sk

Ústredný vizuál pre súťaž Doliva

01
02

Detaily

Vytvorenie ústredného vizuálu k spotrebiteľskej súťaži pre kozmetiku Doliva. Vizuál bol použitý ako inzercia, leták a podklad k mikrostránke.

KLIENT:
Naturprodukt

KATEGÓRIE REFERENCIE: