M +421 905 885 553 | E info@creativebubble.sk

Výstava Back to School

BG2

Detaily

Novinka 2019

Výstava je najmä o inšpirácii k novému školskému roku.
Škola nie je len povinnosť, je to zásah do životného štýlu rodičov a hlavne detí, ktoré si musia zvykať na nové úlohy spojené so školou a prispôsobiť tomu nový režim.
Prežime tieto roky príjemne a čo najviac užitočne, poďme sa navzájom inšpirovať a získajme nové pohľady na rutinu školopovinného dieťaťa a jeho potreby!

3 cieľové skupiny:
1. Predškoláci – deti, ktoré čaká nástup do prvého ročníka
2. Školopovinné deti – základná škola, max. 9. ročník
3. Rodičia

  • Obsah výstavy je rozdelený na 3 zóny podľa vyššie spomenutých cieľových skupín + 1 spoločná, so spoločnými aktivitami
  • Zabezpečenie fixných výstavných prvkov, úloh a hier, ktoré budú na vyčlenenej ploche po dobu trvania výstavy
  • Možnosť spojenia výstavy s predajom a zapojením prevádzok OC / tretích strán
  • Na tomto koncepte si viete počas víkendov vyskladať aj rôzne ďalšie aktivity ako prednášky, workshopy, nábory na krúžky, či prezentácie

A máme toho oveľa viac…

KLIENT:
Vlastný projekt

KATEGÓRIE REFERENCIE: